Ablonczy Gábor - hittan, kollégiumi nevelő

Burnyóczki Andrea - magyar, történelem, könyvtár

Garamszeginé Szűcs Ildikó - kémia

Kalmár Ádám  - angol

Kecskés Tiborné - technika, tanulásmódszertan

Kovács Anita - ifjúságvédelmi munkatárs

Kreisch Ferenc – matematika, fizika, informatika, német

Miklán Jolán - néptánc

Nagy Lajos - biológia
Ocsovai Dávid – tanító, rajz

Őri-Paczolai Györgyi - tanítónő, testnevelés

Prohászka Jánosné – tanítónő, fejlesztőpedagógus
Sándor Zsombor – hittan, egészségtan
Sándorné Ablonczy Zsuzsanna - ének, egyházi ének
Strausz Tamás - földrajz, természetismeret

Szabó Lenke – pedagógiai asszisztens

Turcsányi Csilla - tanítónő, matematika

Uitz Csaba - testnevelés
 

...

Gulicskáné Zakar Andrea - szakoktató

Kecskés Tibor - szakoktató

Kecskés Tiborné - szakoktató

Lendvai Tünde - szakoktató

Schrauf Andrea Rozália - szakoktató, német

Szöllősi Attila - szakoktató

Tóth Attila - szakoktató